توجه:مبلمان آبنوس شعبه ی دیگری ندارد. 

عضو رسمی اتحادیه صنایع مبل اصفهان

نماینده استقبال ترکیه در اصفهان

نماینده BELLONA ترکیه در اصفهان
                           
  و نمایندگی رسمی محصولات  آرامیس.رئال.چوب سنگ و نیلپر