توجه:مبلمان آبنوس شعبه ی دیگری ندارد. 

عضو رسمی اتحادیه صنایع مبل اصفهان

نماینده استقبال ترکیه در اصفهان

نماینده BELLONA ترکیه در اصفهان
                           
  و نمایندگی رسمی محصولات  آرامیس.رئال.چوب سنگ و نیلپر 
"مبلمان آبنوس"
 
هنر و صنعت آنگاه به هم پيوند ميخورند که انديشه هنرمندي، دستان صنعتگري را به خلق اثري خلاقانه رهنمون گردد. موج پرشتاب احساس و نوآوري که حاصل سالهاي پختگي و تجربه است چرخ صنعت را به چرخه در آورد و کارگاهي از خلاقيت مجال بروز يابد. صنعت مبلمان اصفهان نتيجه چنين پيوندي است و بي شک بر بلنداي قله هاي آن، "آبنوس" است که فروتنانه روييده است. ستبر و استوار شاخه هايش را برافراشته و تن سپرده است به انديشه هنر و دستان صنعت. 
و اينک مديريت مبل آبنوس با چندين دهه سابقه فعاليت در زمينه طراحي و توليد مبلمان افتخار دارد جهت سهولت ارتباط با مخاطبين و ارائه هر چه بهتر خدمات، سايت اينترنتي خود را بازگشايي نمايد. تا گامي باشد در جهت همراهي با جريان پر شتاب صنعت مدرن کشور و چون گذشته پيشرو در ارائه طرح هاي نوين و روزآمد.